Preskočiť na obsah

hia-slovakia.eu

Pomôž HIV pacientom

  Milí priatelia,

  srdečne Vás zdravíme spolu našim HIA tímom, pacientmi a podporovanými deťmi z Ugandy. Rok 2023 je pre nás veľmi náročný, plný neočakávaných situácií a zmien. Spoločne sa im snažíme čeliť a hľadať nové cesty.

  Asi najviac nás ovplyvnila smrť nášho podporovateľa a garanta pána profesora Vladimíra Krčméryho. Vďaka jeho vedeniu sme v roku 2012 otvorili Kliniku Jána Pavla II. organizácie Health Initiatives Association pre HIV pozitívne deti a ich rodiny. 

  Program sa nám krásne rozrástol a k HIV klinike sme pridali v zdravotnej oblasti ambulancie všeobecného lekára a kosáčikovitej anémie, pôrodnicu, laboratórium, denný stacionár a rehabilitačný program. Toto všetko dopĺňa oddelenie sociálnej práce a snaha zabezpečiť znevýhodneným deťom vzdelávanie a iné základné potreby. Vďaka našim partnerom vieme aktuálne zabezpečiť prevádzku všetkých týchto úsekov okrem HIV ambulancie.

  HIV ambulancia je náš úplne prvý projekt. Od roku 2012 sme do kartotéky zaradili 926 HIV pacientov. Polovica z nich sú deti a mládež. Z tohto čísla máme aktuálne aktívnych 688 pacientov. Ostatní sa buď presťahovali (dostali výmenný lístok do inej HIV ambulancie), no niektorí aj podľahli AIDS. Naši aktívni pacienti k nám chodia na pravidelné kontroly. Počas kontroly sa im okrem predpisu liekov na HIV vždy skontroluje aj celkový zdravotný stav, raz za pol roka laboratórne parametre, prípadne sa riešia komplikácie a pridružené ochorenia. 

  Mnohí z HIV pacientov potrebujú poradenské služby a psychologickú podporu, ktoré zabezpečuje poradkyňa. HIV pacienti si za tie roky ku klinike a najmä k našim zamestnancom vytvorili silné puto. Aj vďaka tomuto vzťahu máme najlepšie výsledky zo všetkých poskytovateľov HIV starostlivosti v rámci kraja Buikwe.

  Aktuálne však stojíme na rázcestí – čo ďalej s HIV klinikou? 

  Keďže sa jedná  o chronických pacientov, z etických dôvodov nemôžeme ambulanciu zo dňa na deň zavrieť. Mohli by sme zastaviť aktívny skríning a HIV testovanie v komunite a  prijímanie nových pacientov, čo je však z hľadiska verejného zdravotníctva krok späť. Alebo by sme mohli začať pýtať poplatky za vyšetrenia a lieky na komplikácie od HIV pacientov. Títo však často nemajú ani na cestovné na kliniku a chodia pešo aj 10 kilometrov. V Ugande zatiaľ nefunguje systém zdravotného poistenia. 

  HIV pozitívni pacienti, či už deti alebo dospelí, dostávajú od štátu zadarmo lieky proti HIV. Často však potrebujú lieky na infekčné komplikácie, lieky na bolesť či vitamíny, pretože majú oslabený imunitný systém. Ako už bolo spomenuté, polovica našich HIV pozitívnych pacientov sú deti a adolescenti, často sa jedná o siroty alebo deti odsunuté na vedľajšiu koľaj len preto, že sú choré. Mnohé z nich sú v starostlivosti babičiek, pretože ich rodičia zomreli, alebo ich vyslovene odložili na dedinu a viac sa o ne nezaujímajú. 

  Veľa HIV pozitívnych dospelých je pre oslabenú imunitu a často už aj rozvinutý AIDS neschopných práce – tu v Ugande ide najčastejšie o fyzicky náročnú prácu na poli. Ich finančná situácia im naozaj neumožňuje za zdravotnú starostlivosť platiť.

  Po rôznych poradách, stretnutiach, analýzach a spoločnom brainstormingu v rámci HIA tímu sme spoločne vyjadrili túžbu pokračovať v začatom diele a zaviazali sa hľadať cestu udržateľnosti. Prišli sme s nápadom dofinancovať chýbajúce zdroje cez kampaň „Pomôž HIV pacientom“ . Analýza výdavkov za spotrebované lieky a testy, zrátanie infekčných príhod a iných komplikácií nám mesačné výdavky na lieky, testy a starostlivosť pre jedného HIV pacienta vychádzajú približne 5 €. 

  Preto sme sa rozhodli osloviť vás s prosbou o pravidelný príspevok na tento účel. Je to niečo ako „osvojenie si“ pacienta. Podľa vašich možností sa rozhodnite koľkých pacientov môžete mesačne podporovať.

  Darcom budeme posielať raz za štvrťrok „newsletter“ teda novinky o dianí na klinike a raz ročne súhrnnú správu spolu s finančným prehľadom, koľko sa podarilo na tento účel získať a ako boli finančné prostriedky použité. Vzhľadom na lekársku etiku a ochranu osobných údajov vám nemôžeme posielať informácie o konkrétnych pacientoch ani o ich zdravotnom stave, avšak veríme, že vás to od podpory neodradí. Ako zvykol hovoriť náš drahý profesor Krčméry, ich vďačnosť vám bude sprostredkovaná cez schodík do neba. 

  Transparentnosť použitia prostriedkov je zabezpečená našou kontrolou priamo v Buikwe a tiež externým finančným auditom.

  Ak by vás naša kampaň Podpora HIV pacientov oslovila, kontaktujte nás cez formulár https://www.hia-slovakia.eu/kontakt/.

  Na tento účel môžete prispievať aj jednorazovo, ešte lepšie trvalým príkazom na náš účet uvedený nižšie alebo cez paypal.
   Úmysel vášho finančného príspevku bude jednoznačný zadaním variabilného symbolu 3333. Na odber „newslettra“ a súhrnnej správy sa prosím prihláste tu.

   

  IBAN: SK93 0200 0000 0029 8334 7054

  Ďakujeme! HIA tím