Preskočiť na obsah

hia-slovakia.eu

Jednorazová podpora

Podpora ekonomickej nezávislosti domácnosti – fungujeme princípom, čo som dostal, dávam ďalej. Často chýba vstupný kapitál, aby sa rodiny vedeli uživiť. Preto sme sa im rozhodli pomôcť, nie však peniazmi, ale hmotným darom. Ak sa jedná o zviera – sliepky či kozu, keď sa vyliahnu kuriatka, alebo narodia kozliatka, posunú ich ďalej, kde to najviac treba. Ak im zapožičiame semená fazule či kukurice, z prvotín vrátia, čo dostali. Vaša jednorazová pomoc môže byť konkrétna – stačí ak si vyberiete z nasledovných možností, uhradíte sumu na náš účet s KONKRÉTNYM variabilným symbolom 6600:

  • 4 sliepky + 1 kohút (40 €)
  • 1 koza (35 €)
  • semená (20 €)
  • krava (200 €)

Klinika HIA

Chod kliniky – okrem bežných výdavkov sa často vyskytnú aj nepredvídané okolnosti, preto nám pomôže každé €, ktoré nám venujete. Okrem HIV liečby, ktorú poskytujeme bezplatne, toto ochorenie sprevádzajú aj bežné infekcie a choroby – sú potrebné špecializované vyšetreniam lieky a testy  – to všetko kupujeme z našich zdrojov a z darov našich dobrodincov – staňte sa jedným z nich 🙂 

  • finančný dar na chod kliniky; VS 4444
  • pomôž HIV pacientom – komplexná zdravotná starostlivosť o 1 pacienta na mesiac stojí v priemere 5 €; VS 3333

Špecializovaná starostlivosť – mnohé ochorenia si vyžadujú špecializované vyšetrenia, operácie, chemoterapiu, pobyt v nemocnici – naša klinika nie je schopná ich poskytnúť, avšak vieme poslať pacientov na špecializované pracoviská. Všetky úkony sú však platené, vytvorili sme pre ne Fond záchrany, pretože v našom rozpočte nemáme na to vyčlenené prostriedky. Ročne by sme potrebovali získať 20 000 €.

  • Fond záchrany; VS 9900

Prístrešok či útulňa pre siroty – pre deti, ktoré naozaj nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral. Do internátnej školy môžu chodiť vďaka dobrodincom, ktorí im ju platia. Cez prázdniny sa však nemajú kam vrátiť. Harriet im poskytne prístrešok, stravu a lásku. Cena pobytu je 120 € pre jedno dieťa na rok.

  • Prístrešok u Harriet; VS 7700

Alebo nás môžete podporovať pravidelne