Preskočiť na obsah

hia-slovakia.eu

Sociálny program

V sociálnom programe sa zameriavame na:

  • podporu vzdelávania formou príspevkov na školské poplatky a pomôcky pre siroty a deti postihnuté HIV – v programe máme zaradených (k 1.1.2018) 120 klientov.
  • podporu pre podvyživené deti a pre pacientov v kritickom stave vo forme stravy – naturálií
  • cestovné – pre deti z ťažko dostupných a vzdialených dedín na pravidelné kontroly
  • preplatenie špecializovaných vyšetrení (RTG, CT), operácie, chemoterapia
  • jednorazová finančná podpora – pre pacientov núdzi

Školský systém

V Ugande je školstvo platené už od predškolských tried – to je asi prvý rozdiel medzi slovenskými a ugandskými školami. Školský rok je totožný s tým kalendárnym, a na základných a stredných školách je členený na 3 časti – trimestre. Jeden trimester trvá tri mesiace a celý rok je popretkávaný 3 prázdninami. Školský rok sa začína koncom januára/začiatkom februára a v máji sú asi 3-týždňové prázdniny. Koncom mája sa začína druhý trimester, ktorý trvá do polovice augusta – nasledujú asi mesačné prázdniny. Posledná časť školského roka sa začne v druhej polovici septembra a trvá do polovice decembra. Potom nasledujú „dlhé“ aspoň 6-týždňové prázdniny. Vysoké školy majú semestrálny koncept, podobne ako na Slovensku.

Čo treba zaplatiť?

  • školský poplatok
  • uniformu vrátane čiernych topánok (1x do roka)
  • skúšky
  • internátny balíček – matrac, prikrývku, posteľnú bielizeň, moskytieru a plechový kufor so zámkom na osobné veci (pri nástupe do internátnej školy)
  • ostatné veci (zriedkavo, ak nemajú žiadnu rodinu)

V čom je HIA iná?

Ku každému klientovi pristupujeme  individuálne. Veľká väčšina našich detí sú pacienti z HIV/AIDS kliniky. Často sa o ne stará vzdialenejšia rodina – babka, teta a pod. pretože rodičia už zomreli, alebo svoje deti opustili. Tieto deti – okrem toho, že sú nevinnými obeťami HIV, lebo infekciu získali od matky v jej lone alebo pri pôrode, musia sa s tým vedomím vyrovnávať počas aj tak zložitého procesu dospievania a navyše sú často odmietnuté rodinou.

Z vyššie napísaného vyplýva, že musíme prihliadať na individuálne potreby našich klientov, preto sme nesmierne vďační za mnohých ľudí s dobrým srdcom, ktorí sú ochotní okrem školských poplatkov prispievať aj na ich iné potreby (školské pomôcky, hygienické potreby, stravu…). Ak dieťa nemá rodinné zázemie, alebo by opatrovníci dávali prednosť kopaniu na poli pred školou, posielame tieto deti do internátnej školy. Tu sa počas školského roku venujú štúdiu, ale aj spoločným hrám a športovým aktivitám, majú možnosť doučovania, chodia do zboru a stále majú blízko našu kliniku. Na prázdniny sa potom vrátia domov, do rodín. Niektoré z nich sa však nemajú kam vrátiť, preto idú do útulne u Harriet.