Preskočiť na obsah

hia-slovakia.eu

Zdravotný program

zdravotnom programe ponúkame::

 • ambulantnú HIV/AIDS starostlivosť o deti a mládež, ostatnú lekársku starostlivosť, laboratórne vyšetrenia, liečbu HIV, tuberkulózy a iných infekcií, pravidelné kontroly (k 31.12.2017 máme zaradených 400 pacientov)
 • starostlivosť o rodiny pacientov, skríning HIV, tuberkulózy, malárie a ďalších tropických a infekčných ochorení a pohlavne prenosných ochorení pre pacientov a ich rodinných príslušníkov
 • psychologickú poradňu pre deti samostatne, v skupinách aj pre rodinných príslušníkov
 • vzdelávanie a osvetu o HIV a iných pohlavne prenosných ochoreniach na školách a v komunitách
 • testovanie širokej verejnosti na HIV v rámci výjazdových aktivít (mesačne v priemere 300 HIV testov)
 • mobilné kliniky– doručovanie liečby pre HIV pacientov zo vzdialených ťažko dostupných oblastí
 • návštevy v domácnosti a paliatívnu starostlivosť pre nevládnych pacientov
 • raz týždenne detský program pre mladšie deti – tvorivé dielne, škola hrou
 • raz týždenne program pre mládež – interaktívna forma zdravotnej výchovy

Prečo HIV pozitívne deti?

 • sú nevinnými obeťami, nakazili sa od matky počas tehotenstva, alebo pri pôrode
 • bez HIV liečby a starostlivosti väčšina z nich zomrie pred dovŕšením 5. roku života
 • v rodine a komunite sú diskriminované
 • v Ugande pre ne chýba špecializovaná detská starostlivosť (je veľmi dôležité, aby užívali pravidelne správne dávky liekov – podľa hmotnosti, aby si nebudovali rezistenciu, je potrebné, aby liečbu užívali s jedlom, lebo sa vstrebáva cez zažívací trakt)