Preskočiť na obsah

hia-slovakia.eu

{:sk}Tradičný Trojkráľový koncert{:}{:en}Traditional Epiphany concert {:}

    {:sk}

    Tradičný Trojkráľový koncert zborov Mária z Trstenej a CD z Brezovice – veľká vďaka!!! Aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí potvrdili svojou štedrosťou 2230 €, že Oravci majú veľké srdcia! Ďakujeme!!!

    {:}{:en}Traditional Epiphany concert of 2 choirs: Maria from Trstená and CD from Brezovica – many thanks!!! We are grateful also to all the generous people who donated 2230 € and proved that Orava citizens have loving hearts! Thank you!!!

    {:}