Calendar 2020

Dear friends, calendars for the coming year 2020 are already in print. You can choose a wall or a table…

Vďačnosť v očiach seniorov

Nový projekt adopcie seniorov na diaľku sa nám veľmi pekne rozbehol. Aj vďaka Vám podporujeme aktuálne troch seniorov potravinovou pomocou,…

Calendar 2019

Dear friends, here it comes 🙂 our calendar for 2019 is just being printed out!!! Here is little appetizer –…


Get involved