Vďačnosť v očiach seniorov

Nový projekt adopcie seniorov na diaľku sa nám veľmi pekne rozbehol. Aj vďaka Vám podporujeme aktuálne troch seniorov potravinovou pomocou,…

Adoption of eldery in Uganda

Do you have an empathy towards elderly people who are often left out of society? Do you want to change…

Calendar 2019

Dear friends, here it comes 🙂 our calendar for 2019 is just being printed out!!! Here is little appetizer –…


Get involved