Ma pomoc Afrike zmysel?

Klinika HIA v novej knihe


Afrika je rozlohou trikrát väčšia ako Európa, kontinent rôznych kultúr, etník a odlišnej mentality. Dokážeme vôbec my, Európania, priniesť na tento kontinent niečo pozitívne po tom, ako sme ho dlhé obdobie kolonizovali? Má vôbec pomoc cez tak odlišné kultúrne, socio-ekonomické a mnohé iné rozdielne charakteristiky zmysel?

 

Autor knihy, Tomáš Horváth, sa zamýšľa nad zmyslom pomoci a ponúka svoje niekoľkoročné skúsenosti s projektmi v Afrike, kde prežil aj určitú časť svojho života. V Ugande pomohol postaviť HIV/AIDS kliniku, ktorú spravuje organizácia Health Initiatives Association (HIA). V Rwande manažoval projekty zamerané na nutričnú podporu a rozvoj edukácie. Popri práci na projektoch precestoval okrem Ugandy a Rwandy aj Keňu, Tanzániu a Burundi. Tam sa musel počas streľby ukrývať pred odrazenými guľkami.

 

Svoje vtipné i vážne príhody spracoval do knižnej podoby a príbehy doplnil o aktuálne dáta z afrického kontinentu. Text doprevádzajú jeho fotografie z rôznych rokov a krajín východnej Afriky.

 

Kniha je vytlačená s ohľadom na životné prostredie na recyklovanom papieri s FSC® a PEFC™ certifikáciou.

 

Autor knihy, Tomáš Horváth, je podporovateľom aktivít Health Initiatives Association o.z. (HIA). Časť zo zisku knihy bude venovaná na projekty HIA v Ugande.

 

Knihu môžete zakúpiť na stránke: https://sobi.eco/sk/produkt/ma-pomoc-afrike-zmysel/

a od polovice septembra aj v mnohých kníhkupectvách a e-shopoch s literatúrou.

Zapojte sa