Uchádzame sa o vaše 2 %

Aj v tomto roku sa uchádzame o vaše 2 % (3 % v prípade dobrovoľníckej činnosti) z daní, aby sme mohli naďalej podporovať projekt HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II. v Ugande. Za predošlé daňové obdobie (rok 2019) sme od Vás získali spolu 11 975,04 € (v 2020 to bolo 8 258,67€ a v 2021 ďalších 3 716,37 € – kvôli Covidu19 a predĺženému daňovému obdobiu).

Vďaka kvalitným službám a pozitívnemu postoju voči núdznym, naša organizácia získala veľmi dobrú reputáciu v miestnej komunite, čím sa zvýšil záujem o špecializované služby. Tieto nie sú vykonávané v našej klinike, ale v špecializovaných nemocniciach a zariadeniach. V Ugande neexistuje systém zdravotného poistenia ani fondov, ktoré by mohli pokryť výdavky s tým spojené.

Počas roku 2020 k nám prišlo veľa detí so špecifickými dedičnými ochoreniami, mozgovou obrnou či zvláštnymi potrebami. Z „fondu záchrany“ sa snažíme zabezpečiť všetko potrebné – fyzioterapiu, invalidné vozíky, pomôcky pri chodení a špeciálne ortézy, uhradiť potrebné chirurgické zákroky, chemoterapiu pre onkologických pacientov. Táto podpora v roku 2020 presiahla výšku 15 000 €. Niektoré z príbehov pomoci si môžete prečítať tu:
https://www.hia-slovakia.eu/nase-pribehy/rozne/pribehy-z-ugandy-ako-sme-vdaka-vam-dokazali-pomoct/

Aj v roku 2021 sa uchádzame o vaše 2 %, aby sme mohli doplniť „fond záchrany“ a naďalej pomáhať. Bez Vás to nejde!!!

Tlačivá na stiahnutie:

potvrdenie o 2%
vyhlásenie

Viac info nájdete tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
Nenechajte svoje 2% prepadnúť!

ĎAKUJEME!