Tradičný Trojkráľový koncert

Tradičný Trojkráľový koncert


Tradičný Trojkráľový koncert zborov Mária z Trstenej a CD z Brezovice – veľká vďaka!!! Aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí potvrdili svojou štedrosťou 2230 €, že Oravci majú veľké srdcia! Ďakujeme!!!

Zapojte sa