News

Uchádzame sa o vaše 2 %

Aj v tomto roku sa uchádzame o vaše 2 % (3 % v prípade dobrovoľníckej činnosti) z daní, aby sme…

Vianočný darček

Vianočné darčeky z Ugandy Z vašich príspevkov budeme môcť: – kúpiť lieky, ktoré kvôli pandémii v Ugande zdraželi, – liečiť…

Ma pomoc Afrike zmysel?

Klinika HIA v novej knihe

Afrika je rozlohou trikrát väčšia ako Európa, kontinent rôznych kultúr, etník a odlišnej mentality. Dokážeme vôbec my, Európania, priniesť na…

Hlásime sa o Vaše 2%

Aj v tomto roku sa uchádzame o Vaše 2% (3% v prípade dobrovoľníckej činnosti). Tlačivá na stiahnutie: potvrdenie o 2%…

Calendar 2020

Dear friends, calendars for the coming year 2020 are already in print. You can choose a wall or a table…

Vďačnosť v očiach seniorov

Nový projekt adopcie seniorov na diaľku sa nám veľmi pekne rozbehol. Aj vďaka Vám podporujeme aktuálne troch seniorov potravinovou pomocou,…

Calendar 2019

Dear friends, here it comes 🙂 our calendar for 2019 is just being printed out!!! Here is little appetizer –…

Adopcia starčekov a stareniek

Adoption of eldery in Uganda

Do you have an empathy towards elderly people who are often left out of society? Do you want to change…

Deň nezávislosti

Independence day

Ugandans are celebrating today 56th Independence Day from Great Britain. Uganda is an independent country since October 9, 1961. Despite…

Get involved