News

Ma pomoc Afrike zmysel?

Klinika HIA v novej knihe

Afrika je rozlohou trikrát väčšia ako Európa, kontinent rôznych kultúr, etník a odlišnej mentality. Dokážeme vôbec my, Európania, priniesť na…

Hlásime sa o Vaše 2%

Aj v tomto roku sa uchádzame o Vaše 2% (3% v prípade dobrovoľníckej činnosti). Tlačivá na stiahnutie: potvrdenie o 2%…

Calendar 2020

Dear friends, calendars for the coming year 2020 are already in print. You can choose a wall or a table…

Vďačnosť v očiach seniorov

Nový projekt adopcie seniorov na diaľku sa nám veľmi pekne rozbehol. Aj vďaka Vám podporujeme aktuálne troch seniorov potravinovou pomocou,…

Calendar 2019

Dear friends, here it comes 🙂 our calendar for 2019 is just being printed out!!! Here is little appetizer –…

Adopcia starčekov a stareniek

Adoption of eldery in Uganda

Do you have an empathy towards elderly people who are often left out of society? Do you want to change…

Deň nezávislosti

Independence day

Ugandans are celebrating today 56th Independence Day from Great Britain. Uganda is an independent country since October 9, 1961. Despite…

Hajjara

A short time ago a one-week-old baby landed in our office. Her grandmother brought her. Mother bleed to death when…

Malé granty

Small grants

Thanks to Caritas Slovakia we were able to buy a new motorbike and motorbike outfit for our social workers. Now,…

Get involved