Preskočiť na obsah

hia-slovakia.eu

Adoptuj si pacienta

  Klinika Jána Pavla II. je od roku 2012 známa poskytovaním bezplatnej HIV/AIDS starostlivosti a sociálnej pomoci tam, kde je to najviac potrebné. Špecializujeme sa najmä na starostlivosť o deti, mladistrvých aj dospelých pacientov s HIV, či inými chronickými ochoreniami, siroty a iné znevýhodnené skupiny.

  Na klinike máme máme ambulanciu všeobecného lekára, ambulanciu pre HIV, tuberkulózu, ambulanciu pre pacientov s kosáčikovitou anémiou, laboratórium, denný stacionár, lekáreň a pôrodnicu. V Ugande zatiaľ žiaľ nefunguje systém zdravotného poistenia. To znamená, že pacienti síce dostávajú od štátu liečbu na HIV a maláriu zadarmo, ale všetky ostatné liečebné náklady si musia hradiť sami.

  Všetci naši HIV pacienti, či už deti alebo dospelí majú HIV liečbu (antiretrovirotiká) liečbu zadarmo. Často však potrebujú liečiť pridružené infekcie, bolesť či doplniť vitamíny, pretože majú oslabený imunitný systém. Vzhľadom na svoju finančnú situáciu si tieto lieky nemôžu dovoliť, a preto sa im snažíme pomôcť.

  Po analýze výdavkov za spotrebované lieky a testy, zarátaní infekčných príhod a iných komplikácií sme zistili, že priemerné mesačné výdavky na lieky a testy pre jedného HIV pacienta vychádzajú približne 5 €. Preto sme sa rozhodli osloviť vás s prosbou o pravidelný príspevok na tento účel. Je to niečo ako „adopcia“ pacienta. Podľa vašich možností sa môžete rozhodnúť, koľko pacientov chcete mesačne podporovať.

  Čo treba urobiť? Je to veľmi jednoduché, nastavte si trvalý príkaz na účet SK9302000000002983347054 v hodnote 5 € alebo ich násobku (podľa počtu, koľkých chcete podporiť) s variabilným symbolom 3333 a pomôžte tam, kde my už nevládzeme 🙂

  Darcom budeme raz ročne posielať správu o dianí na klinike a aj finančný prehľad o tom, koľko sa podarilo na tento účel získať a ako boli finančné prostriedky použité. Preto sa prosím zaregistrujte vyplnením formulára.

  Ďakujeme!