Podpora detí a študentov

Už dlhé roky sa v našich krajoch stretávame s „adopciou na diaľku“ – naša organizácia ponúka podporu detí a študentov v získaní vzdelania alebo výživy. Ku každému klientovi však pristupujeme individuálne, zohľadňujeme jeho potreby a možnosti, berieme do úvahy jeho zdravotný aj sociálny stav…

Naši klienti môžu

– získať základné i vyššie vzdelanie
– osvojiť si praktické zručnosti v odborných kurzoch (na učňovkách) a získať výučné listy
– pokračovať v štúdiu na strednej odbornej škole a ukončiť vzdelanie štátnou skúškou (maturitou)
– byť zamestnancami Detskej HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II. a trvalo sa vzdelávať
– získať aspoň základnú gramotnosť, aj keď im škola veľmi nevonia – teda naučiť sa čítať, písať a počítať

Viac sa o školskom systéme a našom „sociálnom programe“.

Niekoľko skutočných príbehov nájdete tu.

Zapojte sa