2% z daní

Milí priatelia a dobrodinci,

v minulom roku sme žiaľ nestihli v obchodnom vestníku zverejniť, ako sme použili sumu z 2 % za rok 2015 (zverejnili sme to až 15.6.2017).Preto sme nemohli požiadať o zapísanie do Registra prijímateľov 2 % za rok 2017. Môžte však podporiť našich partnerov CNE-Beckov (tlačivo tu, 4.2 MB) www.cne-beckov.sk, alebo si vyberte nejakú inú organizáciu na www.rozhodni.sk

Budúci rok sa o Vaše 2% (3%) budeme opätovne uchádzať!

  • Nenechajte svoje 2% prepadnúť!

    ĎAKUJEME!

Zapojte sa