Stavba vlastnej budovy kliniky

Od augusta 2012 Detská HIV/AIDS klinika funguje v prenajatých priestoroch, v domčeku pri hlavnej (no prašnej) ceste z Lugazi do Jinje. Na začiatku sme si prenajímali 3 miestnosti - ordináciu s čakárňou predelenú plachtou, laboratórium a kanceláriu. Neskôr sme k nim pribrali ešte ďalších 6 miestnosti vo dvore - kuchyňu, kanceláriu, pracovne pre sociálny a komunitný program, ambulanciu detského psychológa a sklad.

Postupne sme rozbehli vzdelávacie a spoločenské projekty pre deti a mládež - Detské stredy a Mládežnícke soboty, ale stretávajú sa u nás aj komunitné skupiny rodín našich pacientov - Katweyambe, Twezibwe či Abaita ababiri. Vyrábajú papierové koráliky a z nich drobné šperky, ktoré si môžete zakúpiť a takto ich formou fair trade podporiť . Týmto skupinám sme pomohli aj so vstupným kapitálom (semená, zvieratá) vo „farming programe“. Naši zamestnanci im vysvetlili a pomáhajú im spravovať aj mikrofinancovanie.

Naša klinika je na začiatku obchodného centra okresného mestečka Buikwe, avšak hoci je to okresné mesto nemá rozvinutú cestnú infraštruktúru, dokonca aj hlavná cesta je prašná. Preto najmä v období sucha (jún - august a december - február), ale častokrát aj mimo máme každý deň na stole či vyšetrovacom lôžku vrstvičku oranžového prachu, hoci k/b> a zháňali sme financie na stavbu. Hoci ešte nemáme dosť zdrojov na výstavbu celého komplexu, chceme začať stavať koncom septembra 2015. Pretože sa blížia voľby (február 2016) a majiteľ nášho objektu kandiduje za poslanca a svoje priestory (aspoň časť z nich) chce používať počas svojej kampane, no my chceme ostať nestranní.

S vypracovaním projektu sme oslovili viacerých architektov, nakoniec sme jeden projekt vybrali a upravili tak, aby najlepšie vyhovoval naším požiadavkám a veríme, že reálnym finančným možnostiam. Rozpočet na stavbu kliniky je približne 85.000,- €, ďalej by sme chceli dostavať Komunitné centrum (asi 15.000,- €) a v budúcnosti aj Útulok pre siroty (10.000,- €) z internátnych škôl, ktoré sa nemajú kam vrátiť cez prázdniny a podporujeme ich v rámci Sociálneho programu. Viac o celom projekte aj o fázach výstavby sa dozviete tu.