• Jednorazová podpora

  — 2% z daní
            » Informácie
  — Príspevok na kliniku (VS 4444)
  — Príspevok na fungovanie Sociálneho programu (VS 7711)
  — Nutričná pomoc:
            » 4 sliepky + kohút (40,- €; VS 6621)
            » 10 kg múky (10,- €; VS 6612)
            » 10 kg fazule(15,- €; VS 6613)
            » 1 koza (40,- €; VS 6622)


  V prípade záujmu o podporu našich projektov prosím uveďte variabilný symbol [VS] pri Vašej platbe, aby boli peniaze použité podľa Vašej predstavy.

 • Pravidelná podpora

  Každé veľké dielo sa začína snom... V našej misii sa pekne rozrastáme a potrebuje väčšie priestory... Prenájom je veľmi drahý, tak sme sa rozhodli kúpiť pôdu a postaviť si vlastnú budovu kliniky, kde by boli priestory aj na vzdelávacie aktivity a detský klub.

  Mnohí dobrodinci nám už pomohli, keď sme hľadali peniažky na pôdu. Teraz by sme chceli začať stavať... na prvú fázu budeme potrebovať 95 000 € a chýba nám ešte asi 20 000 €. Staňte sa členom našej veľkej Misijnej rodiny a zároveň Partnerom tým, že nás budete pravidelne mesačne podporovať, hoci aj malou čiastkou (5 alebo 10 €, ak cítite tak aj viac :-) ) na výstavbu vlastnej budovy Detskej HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II. v Buikwe, Ugande. Zaregistrujte sa cez formulár a svoj príspevok posielajte na účet o.z. HIA SK9302000000002983347054 vo VUB banke, ako variabilný symbol použite jedinečný kód, ktorý Vám pridelíme po registrácii a zašleme sa na Váš e-mail. Ďakujeme! Mweebale Nnyo!


  Registrácia: Kvôli našej internej databáze potrebujeme Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Následne Vám vygenerujeme variabilný symbol pre Vaše príspevky. Osobné údaje budú spracované v zmysle zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

  Ďakujeme!