Kto sme | Dokumenty | Partneri

Prečo sme

Ak spolu zachránime čo i len jeden ľudský život – naše poslanie MÁ ZMYSEL!

O nás

Cieľom občianskeho združenia HIA (Health Initiatives Association o. z.) je pomoc - tým, ktorí to najviac potrebujú - opusteným deťom, sirotám, hladujúcim, ľudom trpiacim HIV/AIDS infekciou, onkologickým pacientom...

Poznajú nás najmä v okresnom mestečku Buikwe v Ugande, kde máme detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Health Initiatives Association (v Ugande).

Jednorazová hmotná pomoc je v štátoch rovníkovej Afriky z dlhodobého hľadiska neefektívna a nevýchovná, preto sa HIA (Slovensko) zameriava najmä na programy z časového hľadiska trvácne a kontinuálne rozvíjajúce možnosti cieľovej skupiny s dôrazom na postupné skvalitňovanie ich života. Snaží sa o zlepšenie dostupnosti najmodernejšej zdravotnej starostlivosti v oblasti HIV a zlepšenie kvality a dostupnosti vzdelávania znevýhodnených skupín. Vzdelanie je nevyhnutné pre rozvoj afrických krajín, a preto by malo byť dostupné aj chudobným, sirotám, deťom trpiacim na HIV alebo iné chronické ochorenie, dievčatám a mladým ženám.

Detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II. sme založili v auguste 2012. Cieľom tejto kliniky je poskytovať komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť týmto nevinným obetiam HIV. Deti nakazené vírusom HIV, preneseného počas tehotenstva z matky na plod, stoja na okraji rodiny a spoločnosti. Bez primeranej zdravotnej starostlivosti väčšina z nich zomiera pred dovŕšením piateho roku života. Zlý zdravotný stav a zanedbávanie ich viditeľne odlišuje od zdravých detí. Ak by dostávali správnu liečbu a stravu (lieky sa totiž vstrebávajú spolu s potravou) servírované s láskavým prístupom, je možné týmto deťom otvoriť cestu do lepšej budúcnosti.

Čo máme za sebou?

Od mája 2011 do júla 2012 o. z. HIA – Slovakia prevádzkovalo HIV kliniku s 10 zamestnancami a 200 pacientmi. Po rozbehnutí a ustálení ju odovzdali do rúk domácich a od augusta 2012 sa špecializovalo na deti s HIV. Za založením detskej kliniky stoja traja mladí ľudia zo Slovenska - dvaja lekári a sociálna pracovníčka. Spoluprácu medzi slovenskou a ugandskou stranou zabezpečuje vždy jeden z týchto aktivistov priamou účasťou na ugandskom projekte.

Na klinike teraz pracuje 13 miestnych zamestnancov a 2 slováci - lekárka a administrátor v úlohe supervízora.

Od septembra 2012 je do HIV programu Detskej HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II. zaradených 295 pacientov, pričom 40 % tvoria deti a mládež do 25 rokov, 65 % užíva špeciálnu liečbu na HIV- HAART a 17 pacientov je zároveň liečených aj na tuberkulózu.

Okrem dennej rutiny na klinike chodievame aj na výjazdy, kde testujeme ľudí na pohlavne prenosné infekcie, poskytujeme im poradenstvo a v prípade, že sú pozitívni aj zaradenie do zdravotníckeho programu na našej klinike, alebo v okolí.

V roku 2013 sme otestovali 1160 ľudí a v roku 2014 až 2069 na HIV. Do oblastí, ktoré sú vzdialené alebo ťažko dostupné chodievame s našou „mobilnou klinikou“ pravidelne, napríklad 2x do mesiaca do obce Najja (čítaj Nadža).

Máme rozbehnutých viacero programov:

Viac si o nich môžete prečítať v záložke Aktivity, alebo jednoducho kliknite na jednu z vyššie uvedených položiek.

Naše úspechy...

Okrem skvalitňovania služieb starostlivosti v zdravotníckom a sociálnom programe sa nám v minulom roku podarilo stať sa v Ugande mimovládnou organizáciou, úspešne rozbehnúť „Farming“program (v rámci Komunitnej pomoci) a zozbierať jeho prvé plody, ktoré poslúžia zasa ďalším rodinám.

Najmä vďaka individuálnym darcom zo Slovenska sme mohli na prelome ro​kov 2015/2016 dokončiť stavbu novej budovy Detskej HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II. v Ugande a už od januára 2016 začať pôsobiť v nových priestoroch.

Naďalej rozširujeme naše služby a možnosti rozvoja miestnej komunity aj vďaka komunitnej hale, športovému ihrisku, či cez rôzne drobnopodnikateľské aktivity.

V roku 2016 nám veľmi pomohla finančná pomoc z Dobrej Noviny www.dobranovina.sk