Zdravotnícky program | Sociálny program | Komunitná pomoc

V Zdravotníckom programe ponúkame:

 • ambulantnú starostlivosť o deti a mládež s HIV/AIDS, poskytujeme lekársku starostlivosť, laboratórne vyšetrenia, liečbu HIV, tuberkulózy a iných infekcií, pravidelné kontroly (mesačne zaradíme do nášho programu do 10 nových HIV pacientov)
 • starostlivosť o rodiny pacientov, skríning HIV, tuberkulózy, malárie a ďalších tropických a infekčných ochorení a pohlavne prenosných ochorení pre pacientov a ich rodinných príslušníkov
 • psychologickú poradňu pre deti samostatne, v skupinách aj pre rodinných príslušníkov
 • vzdelávanie a osvetu o HIV a iných pohlavne prenosných ochoreniach na školách
 • testovanie širokej verejnosti na HIV v rámci výjazdových aktivít (mesačne v priemere 300 HIV testov)
 • mobilné kliniky- doručovanie liečby pre HIV pacientov zo vzdialených ťažko dostupných oblastí
 • návštevy v domácnosti a paliatívnu starostlivosť pre nevládnych pacientov
 • raz týždenne detský program pre mladšie deti - tvorivé dielne, škola hrou
 • raz týždenne program pre mládež - interaktívna forma zdravotnej výchovy

V Sociálnom programe sa zameriavame na:

 • podporu vzdelávania formou príspevkov na školské poplatky a pomôcky pre siroty a deti postihnuté HIV – v programe máme zaradených 60 klientov
 • podporu pre podvyživené deti a pre pacientov v kritickom stave vo forme stravy - naturálií
 • cestovné - pre deti z ťažko dostupných a vzdialených dedín na pravidelné kontroly
 • preplatenie špecializovaných vyšetrení (RTG, CT), operácie, chemoterapia
 • jednorazová finančná podpora - pre pacientov núdzi

V Komunitnej pomoci:

 • podporujeme podnikanie a výživu – tzv. „Farming program“ - vstupné investície do chovu kôz, sliepok, pestovania kukurice - na podporu výživy našich pacientov. Pomoc funguje tak, že sa rodinám našich pacientov dajú napr. 4 sliepky a kohút, oni sa o tieto zvieratá starajú, majú z nich vajcia a mäso a do roka nám majú vrátiť tú pôvodnú "investíciu", ktorú dáme ďalšej rodine. Podobne to je s kozami alebo semenami.
 • podporujeme 3 skupiny žien (Katweyambe Group, Twezibwe Group a Abaita ababiri), ktoré vyrábajú papierové korálky a šperky z nich, ktoré ponúkame formou fair trade na Slovensku