Napeč, predaj, pomôž!

Už 10 rokov žiaci a študenti Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline pomáhajú svojím rovesníkom v ďalekej Afrike. V spolupráci s učiteľmi každoročne vyzbierajú dostatok financií, aby ich kamaráti v Ugande mohli mať – pre nás základné, no pre nich často nadštandardné – vymoženosti: strechu nad hlavou a dostatok stravy pre život a najmä, aby mohli chodiť do školy, získať vzdelanie a tým aj nádej na lepšiu a plodnejšiu budúcnosť. Tento rok sme sa rozhodli spolupracovať s organizáciou HIA Slovakia, cez ktorú podporujeme 2 deti – Denisa a Elizabeth.

Financie každý rok zbierajú rôzne – pôstnym zriekaním, zberom papiera, burzou kníh a iných drobností. Tento rok pribudla skvelá súťaž v pečení a predávaní domácich koláčikov.

Študenti každej triedy vo svoj určený deň priniesli do školy napečené dobroty a počas prestávok vo vyučovaní ich predávali po celej škole – medzi spolužiakmi v triedach, ale aj v zborovni učiteľom či všetkým správnym zamestnancom školy. Počas tejto akcie sme zaznamenali skvelé predajné nápady: kúp si jeden koláč a druhý máš za 10 centov, kúp si tri pagáčiky a štvrtý máš zadarmo, ku koncu dňa 50% zľavové akcie, či ku koncu týždňa, keď už boli všetci z koláčov presladení, prišli najstarší študenti so skvelým nápadom: očistené ovocie napichané na špajli, či predaj sušených jabĺk. Výťažok z takto „zarobených“ peňazí bude použitý pre nami adoptované deti v Afrike. Motiváciou pre zapojenie sa do súťaže okrem ochoty pomôcť našim kamarátom v Afrike, bola aj hlavná cena: celý deň v škole bez vyučovania, pričom náplň dňa si majú žiaci možnosť zvoliť sami: spoločné pozeranie filmu, hranie spoločenských hier, spoločné posedenie a budovanie vzťahov...

Motivácia bola zrejme silná, pretože vysoká angažovanosť každej triedy, skvelé nápady predaja, vzájomná koordinácia a plánovanie a spoločný cieľ vyniesli takmer 600€! Hlavnú cenu z tried gymnázia Kráľovnej pokoja získala III.AG a z tried Základnej školy sv. Cyrila a Metoda získala IX.A. GRATULUJEME! A za naše deti v Afrike všetkým zapojeným zo srdca ĎAKUJEME!!!