Social Pathology Among Youth in Europe (SPAY-EU 2016)

V dňoch 17. a 18. november 2016 Health Initiatives Association o.z. spoluorganizovala medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu (4. regionálnu a 2. európsku) o sociálnej patologii u deti, mladých a mladých dospelých pod názvom: Social Pathology Among Youth in Europe (SPAY-EU 2016) v poľskej Varšave. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Na konferencii sa zúčastnili delegáti z Česka, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, Maďarska, Libanonu, Maroka a Slovenska. Počas konferencie odznelo v 4 sympóziách 33 vedeckých prednášok a 5 plenárnych prednášok. Taktiež bol zrealizovaný interaktívny workshop a študentská sekcia.

Občianske združenie HIA prispelo v prípravnej i realizačnej fáze konferencie ku rozšíreniu SPAY Platformy za hranice Európy.

Touto cestou chceme zároveň pozvať členov, kolegov, priaznivcov, profesionálov, pacientov/ klientov HIA na spoločné stretnutie na ďalšom ročníku SPAY konferencie, ktoré bude 16-17. marec, 2017 v Bratislave.

SPAY

Program konferencie vo Varšave. (pdf, 88k)