• Milí priatelia HIA,

  Opäť máme možnosť poukázať 2% (niektorí aj 3%) zo svojich daní pre potreby núdznych!

  Aj vďaka vám sme mohli cez občianske združenie Health Initiatives Association (HIA) v minulom roku uskutočniť mnoho zaujímavých aktivít, cez 2% ste nám v roku 2016 venovali úžasných 7421,58 EUR! Naša Detská HIV/AIDS klinika Jána Pavla II. v Buikwe v Ugande teraz poskytuje služby chorým v nových vyhovujúcich priestoroch, ktoré patria našej organizácii. Za to vďačíme mnohým z vás.

 • Vďaka vaším 2% sa nám v tomto roku pravdepodobne podarí rozšíriť naše projekty okrem Ugandy na Libanon a projekty na Slovensku.

  Našu spoločnú pomoc môžete sledovať aj na facebooku a na našej web stránke www.hia-slovakia.eu.

  Aj keď sa nám to môže javiť málo, 2% (3%) z našich daní dokážu spraviť mnoho dobra. Nepremeškajme túto príležitosť.

  Tlačivá na stiahnutie:
  » Podmienky na poukázanie 2% (pdf, 200 kB)
  » Potvrdenie - daň (pdf, 30 kB)
  » Vyhlásenie HIA (pdf, 350 kB)

  ĎAKUJEME!

Čo všetko znamenajú vaše 2%?


Zdravotnú starostlivosť najmä pre HIV pozitívne deti a adolescentov, ale aj iné marginalizované skupiny.


Podporu vzdelania znevýhodnených detí.


Zlepšenie výživy a drobné investície do sociálno-ekonomických projektov.


Podporu drobného podnikania.


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nových priestoroch s efektívnejšími a stabilnejšími službami.